Ett steg mot ett rikare liv
maria_sq.svg

Jag heter Maria Nybäck och under firmanamnet Pranamaria hjälper jag dig i detta ur ett brett perspektiv - med behandling, råd och genom utbildning i Pranic Healing metoderna. Jag verkar främst i Västnyland.

På dessa sidor får du veta mer om Pranic Healing och Arhatic Yoga, samt hur dessa kan göra ditt liv rikare.

Pranic Healing är en holistisk energihanteringsform som kan hjälpa dig att må bättre och leva lyckligare. Pranic healing förklarar många vardagliga fenomen som "karisma", "atmosfär" osv. på ett mycket konkret sätt. Eftersom allt har sin energimotsvarighet, kan du även använda dessa tekniker till mycket mer än bara din och dina medmänniskors hälsa; du kan förbättra dina människorelationer, bli framgångsrikare och lära dig hur du kan skydda dig mot omgivningens negativa inverkan.

Arhatic Yoga är en månsidig metod för personlig och andlig utveckling, där vi utnyttjar det vi lärt oss om energins lagar för att utvecklas till lyckligare och bättre människor. Välkommen att prova energigivande Pranic Healing behandling, inspirerade meditation eller kom med på kurs och lär dig göra detta själv!

Länkar

Pranic Healing i Finland

www.pranichealing.fi/?lang=sv

På sidorna finns information om Pranic Healing-utbildning och evenemang i Finland, information om Pranic Healing samt diskussionsforum.

facebook.com/pages/Pranic-Healing-Finland

På sidorna finns information om Pranic Healing-utbildning och evenemang i Finland, information om Pranic Healing samt diskussionsforum.

pranicliving.wordpress.com

Pranic Healing bloggen där flera pranic healers bloggar om Pranic Healing och Arhatic Yoga på finska, svenska och engelska.

pranamaria.blogspot.fi

Pranamaria-bloggen där jag bloggar om Pranic Healing och Arhatic Yoga på finska, svenska och engelska. Samma blogginlägg dyker upp på den gemensamma bloggen.

Internationella sidor (på engelska)

Nedan några intressanta webbsidor som har online-evenemang och en hel del information.

globalpranichealing.com

Pranic Healings globala webbsida. På sidorna finns information om Pranic Healing, Arhatic Yoga och kursinnehåll, samt information om stora internationella evenemang.

www.pranichealing.com eller www.masterco.org

Här finns olika meditationer och evenemang ledda av Master Stephen Co.

www.masterhectorramos.com

Här finns olika meditationer och evenemang ledda av Master Hector Ramos.

Pranic Healing är inte avsett att ersätta medicinsk, av läkare ordinerad, behandling. I allvarliga fall ska du omedelbart kontakta läkare och en erfaren pranic healer.
Pranamaria

Pranamaria

© 2024

Maria Nybäck

maria.nyback(at)pranamaria.fi

+358 50 570 8386

FO-nummer: 2226536-8

Om alla bara visste att allt är energi.... såväl lycka, hälsa, som överflöd...

Grand Master Choa Kok Sui