Pranic Healing

Vad är Pranic Healing?

Pranic Healing är en enkel men effektfull energibehandlingform. Pranic Healing lämpar sig för all situationer där det finns energi - eller med ett annat ord uttryckt - livskraft.

Ordet Pranic Healing består av ordet 'prana' från sanskrit och betyder livskraft, samt av order 'healing' från engelskan och betyder helande. Pranic Healing betyder alltså att hela med hjälp av livskraft.

Pranic Healing grundar sig på medicinska principer som redan upptäckts för över tusen år sedan av bland andra indierna, kineserna och judarna. Pranic Healing i dess mycket moderna form har utvecklats av Grand Master Choa Kok Sui på 1970- och 1980-talen. Pranic Healing utvecklas än idag, tack vare omfattande studier.

I Pranic Healing utnyttjar man energins lagar för att rengöra och energisera energifält, dvs auror. Allt som lever omges av auror eftersom allt levande behöver energi för att leva. Alla kan inte se auror, men nästan alla kan lära sig känna auror med händerna.

Basteknikerna i Pranic Healing är grundlig rengöring och energisering som ökar livskraften. Efter behandlingen känner du dig glad och avslappnad alternativt energisk. Pranic Healing är en säker behandlingsmetod som lämpar sig för alla och som kan användas i alla situationer. Pranic Healing är en kompletterande vårdform som inte alltid ersätter andra vårdformer och skolmedicinska åtgärder utan stöder dessa genom att försnabba återhämtningen eller minska biverkningarna.

Arhatic Yoga

Vad är Arhatic Yoga?

Pranic Healing är inte bara en behandlingsform, utan också en bro till andlig utveckling. Andlighet är enklast uttryckt en övertygelse om att det finns dimensioner av livet som vi inte helt kan förklara med hjälp av vetenskapen. Arhatic Yoga, som utvecklats baserat på Pranic Healing, är en säker och effektiv metod för att andlig utveckling. Ordet Arhatic Yoga kommer från ordet 'arhat' i sanskrit som betyder upplyst, och 'yoga' som betyder förening eller enhet.

I Arhatic Yoga spelar din religiösa bakgrund ingen roll, utan fokus ligger på att utvecklas på det personliga planet, och på så sätt bli en bättre person och därmed också kristen, muslim, hindu, buddhist etc.

Arhatic Yoga erbjuder en metod för att bli en bättre och lyckligare människa. Till Arhatic Yoga hör energiserande andningsövningar, renande men enkla fysiska övningar, personlig utveckling, avancerad självhealing och meditationer.

Pranic Healing är inte avsett att ersätta medicinsk, av läkare ordinerad, behandling. I allvarliga fall ska du omedelbart kontakta läkare och en erfaren pranic healer.
Pranamaria

Pranamaria

© 2023

Maria Nybäck

maria.nyback(at)pranamaria.fi

+358 50 570 8386

FO-nummer: 2226536-8

Om alla bara visste att allt är energi.... såväl lycka, hälsa, som överflöd...

Grand Master Choa Kok Sui